Veertig procent van de Nederlanders heeft moeite met het op orde houden van de financiële administratie. Dat blijkt uit onderzoek van het Nibud. Vooral jongeren tot 35 jaar en mensen die niet erg digitaal vaardig zijn, vormen risicogroepen. Het gevolg is dat zij vaker betalingsachterstanden hebben of rood staan.

 

Jongeren

Jongeren hebben vooral moeite met het maken van een systeem om overzicht te houden. Bovendien zien zij vaker mails over het hoofd of vergeten zijn welke abonnementen er lopen. Omdat steeds meer rekeningen per mail worden gestuurd of in zogenoemde ‘mijn-omgevingen’ worden geplaatst, krijgen mensen die niet zo digitaal vaardig zijn steeds meer problemen. Volgens het Nibud geldt dit voor 1 op de 5 Nederlanders. Het Nibud roept daarom bedrijven op rekening met deze groepen te houden.

 

Over het hoofd zien

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn verder dat 26 procent wel eens mailtjes en 14 procent papieren rekeningen over het hoofd ziet. Ook vergeet 44 procent lopende abonnementen door automatische incasso’s. Verder bewaart 77 procent belangrijke documenten op verschillende plekken: in een map, op de computer of in de mail.

Het Nibud adviseert orde in de administratieve chaos te scheppen, een speciaal e-mailadres aan te maken voor de administratie en in de mijn-omgeving instellen dat er een melding wordt gedaan als er een bericht klaar staat.

infographic administratie

Andere artikelen