Meer Nederlanders ontvangen een bijstandsuitkering. Vorig jaar kwamen er achttienduizend ontvangers bij, blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Eind december 2016 waren er 467.000 bijstandsgerechtigden tot de AOW-leeftijd. De groei zat vooral in de groep met een niet-westerse migratieachtergrond. Gekeken naar leeftijd zijn er met name meer jongeren en ouderen in de bijstand geraakt.

Flinke toename

Sinds 2009 is het aantal bijstandsontvangers met zo’n 163.000 personen gegroeid. In 2013 was de stijging met 32.000 personen het grootst. In 2014 (21.000) en 2015 (15.000) was de toename kleiner. Vorig jaar groeide de groep bijstandsontvangers weer harder. Het ging met name om mensen die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Na het verkrijgen van een vergunning, kunnen zij een bijstandsuitkering aanvragen. Het aantal bijstandsgerechtigden met een Nederlandse of westerse migratieachtergrond daalde vorig jaar licht.

Leeftijd

Gekeken naar leeftijd kwamen er ruim tienduizend mensen van tussen de 45 jaar en de AOW-leeftijd in de bijstand bij. Onder jongeren tot 27 jaar groeide de groep met zevenduizend personen. Ook in 2015 zat de groei voornamelijk in deze leeftijdscategorieën. Onder gemeenten met minstens honderdduizend inwoners zijn er relatief de meeste bijstandsontvangers in Rotterdam. In de havenstad gaat het om 96 ontvangers per duizend inwoners. Dit zijn cijfers van eind juni. In het Westland (20) en Haarlemmermeer (21) wonen naar verhouding de minste bijstandsontvangers.

Andere artikelen