Het aantal wanbetalers in de zorg is met 10 procent gedaald. Op 1 augustus vielen er nog 290.000 mensen onder de wanbetalersregeling, eind 2014 waren dat er nog ruim 325.000, blijkt uit stukken die minister Edith Schippers van Volksgezondheid dinsdag naar de Tweede Kamer stuurde.

Waarom daling?

Volgens de minister daalt het aantal wanbetalers in de zorg door de nieuwe mogelijkheden die zorgverzekeraars hebben om betalingsregelingen te treffen. Vooral CZ en Zilveren Kruis hebben die gebruikt om mensen uit de zogenoemde wanbetalersregeling te krijgen. Schippers roept de andere zorgverzekeraars op dit voorbeeld te volgen.

Zorgverzekering

Iedereen die woont of werkt in Nederland moet een zorgverzekering afsluiten. Mensen die wel verzekerd zijn tegen ziektekosten, maar minstens zes maanden geen premie hebben betaald hoewel ze door hun verzekeraar een betalingsregeling is aangeboden, worden gezien als wanbetaler.

Zorginstituut Nederland

Zij worden door hun zorgverzekeraar aangemeld bij het Zorginstituut Nederland, dat bevoegd is om de premie via de werkgever of uitkeringsinstantie op het loon of uitkering in te houden. Deze premie ligt hoger dan de gemiddelde premie die zorgverzekeraars vragen.

Andere artikelen