Zo’n 48 procent van de Nederlanders maakt zich zorgen over zijn of haar financiën in de toekomst. Toch zet slechts 2 op de 5 Nederlanders geld opzij voor opleiding & bijscholing, arbeid, pensioen en zorg. Dat blijkt uit onderzoek van het Nibud in opdracht van de Rabobank.

Vermogen opbouwen

34 procent van de Nederlandse huishoudens geeft aan geen ruimte te hebben om geld opzij te zetten. Van de Nederlanders die die ruimte wel hebben, lukt het slechts 39 procent om extra vermogen op te bouwen voor later. Wie wel vermogen opbouwt, doet dit vooral om de studie van de kinderen te betalen (46 procent), de hypotheek af te lossen (34 procent) of om hun pensioen aan te vullen (34 procent). Uit het onderzoek blijkt verder dat 43 procent van de Nederlanders sparen moeilijk vindt en ruim 4 op de 10 Nederlanders geen of minder dan 5000 euro spaargeld hebben.

Eigen verantwoordelijkheid vs. overheid

Bijna de helft van de Nederlanders vindt dat hij zelf het verantwoordelijkst is voor zijn financiële toekomst. 37 procent vindt echter dat de verantwoordelijkheid voor de financiële situatie na hun pensioen niet bij hen, maar bij de overheid of pensioenfondsen, banken en verzekeraars ligt. In werkelijkheid stijgt de AOW-leeftijd, zullen de zorgkosten toenemen en vraagt de overheid steeds meer (financiële) zelfredzaamheid van burgers. Toch legt 62 procent geen geld apart om de zorgkosten later van te betalen en 42 spaart niet voor zijn of haar pensioen.

Andere artikelen