Ouders met een laag inkomen en kinderen op het mbo kunnen dit jaar een tegemoetkoming in de schoolkosten krijgen. Minister Bussemaker trekt hier eenmalig 5 miljoen euro voor uit.

De regeling is bedoeld voor ouders die moeite hebben de studie- en reiskosten op te brengen voor kinderen die een zogenoemde beroepsopleidende leerweg volgen. ‘Het is onacceptabel dat de hoogte van de schoolkosten de keuze voor vervolgonderwijs bepaalt’, zegt minister Bussemaker in de Volkskrant. ‘Die keuze moet worden gemaakt op grond van talenten en motivatie van de leerling.’

Kindgebonden budget

In het regeerakkoord is afgesproken dat de tegemoetkoming in de schoolkosten onderdeel moet zijn van het kindgebonden budget. Voor veel groepen pakt dat goed uit, zegt de minister. Maar bepaalde groepen bleken er op achteruit te gaan. Vandaar dat er per 1 januari nieuwe maatregelen worden genomen.

Ov-kaart ter compensatie schoolkosten

Minderjarige mbo’ers die moeten reizen om hun beroepsopleidende leerweg te volgen, kunnen bijvoorbeeld een ov-kaart krijgen. Bussemaker ziet dat als een vorm van compensatie. Voor de 16- en 17-jarigen die niet of nauwelijks reizen en daardoor tussen de wal en het schip vallen, komt zij in het najaar met een structurele oplossing.

Andere artikelen