Het eigen risico voor de zorgverzekering is een heet hangijzer. Uit onderzoek van VGZ, uitgevoerd door TNS NIPO, blijkt dat driekwart van de Nederlanders niet per se tegen een eigen risico is. Wel moet het eigen risico fors omlaag. Gemiddeld willen we 212 euro betalen.

Eigen risico wederom te hoog

Net als vorig jaar vinden Nederlanders het huidige eigen risico te hoog. Voor sommige mensen is 385 euro bijna niet op te brengen. Ook bestaat de angst dat noodzakelijke zorg vaker wordt uitgesteld, oftewel zorgmijding. Toch zien Nederlanders wel degelijk het nut in van het eigen risico. De belangrijkste redenen hiervoor zijn het betaalbaar houden van de zorgkosten (37 procent). Het ontmoedigen van onnodige zorg (32 procent). En het bewust maken van hoge zorgkosten (12 procent).

Zorgmijding door eigen risico blijft gelijk

Net als vorig jaar is ook dit jaar onderzoek gedaan naar zorgmijding door het eigen risico. Een op de vijf verzekerden geeft aan sinds 1 januari 2016 wel eens zorg te hebben uitgesteld of gemeden. Dit getal is even hoog als vorig jaar. Zorgmijding komt het meest voor bij huisartsbezoek, zorg bij een specialist in het ziekenhuis en medicijnen op recept.

Kennis over eigen risico verminderd

De kennis over het eigen risico is ten opzichte van vorig jaar verminderd. Bijna de helft van de ondervraagden denkt dat zij eigen risico betalen voor een huisartsbezoek. Terwijl dat niet het geval is. Vorig jaar was hier nog twee op de drie Nederlanders (68%) van op de hoogte. Ook weten minder mensen dat zorg voor meeverzekerde kinderen onder de 18 niet onder het eigen risico valt.

Andere artikelen