1 op de 4 Nederlanders gaat dit jaar niet op vakantie. De voornaamste reden om thuis te blijven, zijn de kosten.

Het vakantiegeld wordt steeds vaker gebruikt voor het aflossen van schulden of het wegwerken van betalingsachterstanden. Dit percentage loopt sinds 2010 gestaag op: bijna 20% van de respondenten zegt het geld hiervoor te gebruiken, tegenover 12% vorig jaar. Een bonus wordt daarentegen wél gebruikt voor de vakantie of voor het aanvullen van de spaarpot.

Zuinig

Mensen die wel op vakantie gaan zeggen dit jaar zuiniger aan te zullen doen. Gemiddeld gaan zij vijftien dagen op vakantie en geven ze hier niet meer dan 1.500 euro aan uit. Vorig jaar zei de helft van de geënquêteerden nog maximaal 2.000 euro aan de vakantie te kunnen besteden.

Zorgen

Ondervraagden met wisselende inkomsten zoals uitzendkrachten, oproepkrachten, ondernemers en zzp’ers gaan in vergelijking met mensen in loondienst minder vaak op vakantie. Mensen met een vast contract boeken vaak juist meerdere vakanties per jaar en maken zich minder zorgen over de kosten die een vakantie met zich meebrengt.

Andere artikelen