Gepensioneerden gaan waarschijnlijk meer uitgeven maar ontvangen minder inkomsten. Het Nibud luidt daarom de noodklok over de situatie van toekomstig gepensioneerden.

Dit blijkt het uit rapport ‘Bestedingen van ouderen’ waarin het Nibud samen met PwC een beeld schetst over inkomens- en uitgavensituatie van de toekomstig gepensioneerden.
Gepensioneerden geven niet zoals altijd gedacht veel minder uit na pensionering. Een 70-jarige geeft 13 procent minder uit dan een 65-jarige en een 75-jarige geeft 19 procent minder uit dan een 65-jarige.

Ouderen geven niet veel minder uit

Vooral aan de zorgkosten wordt meer uitgegeven. Het Nibud verwacht, gezien het huidige zorgstelsel, WMO en Wet langdurige zorg, dat deze kosten in de toekomst zullen toenemen. Ook aan huishoudelijke hulp, stookkosten en contributies en abonnementen wordt meer uitgegeven naarmate men ouder wordt. Daar staat tegenover dat er een groep gepensioneerden komt die minder pensioen opbouwt. Het Nibud ziet bij net gepensioneerden een duidelijke stijging bij de vrijetijdsuitgaven maar als ze ouder worden nemen deze uitgaven weer af.

Aflossingsvrije hypotheek

Verder ziet het Nibud dat aan woonlasten minder wordt uitgegeven als het koophuis is afbetaald. Maar het instituut maakt zich zorgen om de groep huurders en koopwoningbezitters met een aflossingsvrije hypotheek of een nog niet afbetaalde hypotheek.

Factoren van inkomensdaling

De verwachting is dat een kwart van de huidige 65-minners straks te weinig pensioen heeft. Dit komt onder meer omdat er meer scheidingen zijn waardoor minder pensioen wordt opgebouwd. Verder zijn er meer zzp’ers, van wie het merendeel geen of weinig pensioen opbouwt. Bovendien hebben meer mensen een flexibel dienstverband waarmee minder pensioen wordt opgebouwd. Ook doen weinig Nederlanders volgens het Nibud aan financiële langetermijnplanning.

Andere artikelen