De helft van de mensen die een bijstandsuitkering ontvangt heeft een niet-westerse migratieachtergrond. Hoewel bij de rest van de beroepsgeschikte bevolking de werkloosheid afneemt, stijgt het aantal mensen met een uitkering opnieuw door het toenemend aantal ‘nieuwkomers’ met een uitkering.

Dalende werkloosheid

Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In totaal ontvangen 472.000 Nederlanders een bijstandsuitkering. Hiervan heeft 239.000 een niet-westerse afkomst. In een jaar tijd is de laatste groep met 16.000 personen toegenomen, terwijl de algemene tendens is dat de werkloosheid daalt. Het gaat met name om asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen.

Op de reservebank

Hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen wijt deze toename aan het overheidsbeleid. Vluchtelingen die in Nederland mogen blijven maken een valse start als ze aan het werk willen. ‘Mensen moeten eerst lang wachten tot ze een status krijgen, en daarna nog inburgeren en de taal leren. Al die tijd zijn er restricties om te mogen werken. Als je lang op de reservebank zit, wordt de start moeizamer.’

Andere artikelen