Steeds meer ouders sparen voor hun kroost. Zeven op de tien ouders legt geld weg voor hun kinderen. In hun eigen jeugd deed slechts een kwart van de ouders dat. Bovendien schieten ouders vaker uitgaven voor hun kinderen voor. Dat blijkt uit een onderzoek onder 500 ouders met kinderen in de bovenbouw van de basisschool in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Banken.

In de spaarpot

Uit het onderzoek blijkt dat het overgrote deel van de kinderen spaart. Driekwart van hen bewaart het spaargeld in een traditionele spaarpot, net als hun ouders vroeger. In de spaarpot gaat vooral geld voor rapporten en verjaardagen. Ook een spaarrekening voor kinderen bij de bank is populair. Kinderen van nu zijn spaarlustiger dan hun ouders vroeger. Ruim de helft van de ouders spaarde vroeger zelf. Nu spaart slechts 2 procent van de kinderen niet.

Voorschieten

Wel vindt een derde van de ondervraagde ouders dat zij vroeger meer waarde aan sparen hechten dan dat hun kinderen dat nu doen. De helft van de ouders vindt dat de waarde aan sparen gelijk is gebleven. Overigens geeft 38 procent van de ouders dat hun kind (vrijwel) alles krijgt en niet hoeft te sparen. Ook zijn ouders vaker dan vroeger geneigd om grote aankopen als kleding, telefoons en games voor te schieten, al gebeurt dit niet met grote regelmaat.

Andere artikelen