Scandinavische consumenten zijn het meest optimistisch ingesteld binnen de EU, Griekse consumenten zijn het meest pessimistisch. Nederlanders staan op de zesde plaats. Dat meldt het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Nederlanders structureel positiever

Het Nederlandse consumentenvertrouwen was in juli aanzienlijk hoger dan het EU-gemiddelde. De afgelopen veertien jaar was de Nederlandse consument structureel positiever. De verschillen tussen het consumentenvertrouwen (volgens Europese definitie) van Nederland en het EU-gemiddelde zijn het grootst in tijden van optimisme, terwijl deze in tijden van pessimisme juist kleiner worden. Dit wordt veroorzaakt doordat het oordeel over de algemene economische situatie en de werkloosheidsverwachting van de Nederlandse consument in tijden van optimisme flink positiever is dan het EU-gemiddelde. Ook ligt de spaarverwachting zowel in tijden van optimisme als pessimisme beduidend hoger in Nederland.

Spaarverwachting

De gemiddelde spaarverwachting – de vraag of men denkt geld opzij te kunnen zetten in de komende twaalf maanden – ligt voor Nederland met 29,5 ver boven dat van de EU (–6,8). Het daadwerkelijke spaargedrag van consumenten laat wat anders zien. Het Nederlandse spaarquotum, het percentage besteedbaar inkomen dat huishoudens in een bepaalde periode niet uitgeven aan consumptie, lag tussen 2002 en 2015 met een percentage van 12,3 procent slechts iets hoger dan het EU-gemiddelde van 11,5 procent.

Verwachtingen positief

Ook op de deelvraag over de verwachte economische situatie scoort Nederland doorgaans positiever dan gemiddeld in de EU, maar het verschil is beduidend kleiner. Wat betreft de verwachte eigen financiële situatie scoort Nederland nagenoeg hetzelfde als de EU. Over de werkloosheidsverwachting is de Nederlandse consument iets negatiever. De werkloosheid in Nederland ligt doorgaans lager dan gemiddeld in de EU.

Andere artikelen