Er zijn steeds meer 65-plussers met betaald werk. In 2018 waren het er 255.000. Vooral de arbeidsparticipatie van 65-jarigen is flink toegenomen: ruim 1 op de 3. Dit blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In 2003 waren er 75 duizend werkende 65-plussers, en had 1 op de 10 mensen van 65 jaar betaald werk. De meeste werkende 65-plussers zijn jonger dan 70, maar in 2018 waren er ook 88 duizend 70-plussers aan het werk.

Toegenomen participatie

De groei van het aantal werkende 65-plussers komt deels door vergrijzing van de bevolking. Het totaal aantal 65-plussers nam sinds 2003 met bijna de helft toe, van 2,1 miljoen naar 3,2 miljoen. Dit weegt echter minder zwaar mee dan de toegenomen arbeidsparticipatie van 65-plussers: hun arbeidsdeelname is in dezelfde periode namelijk meer dan verdubbeld. De participatie van 65-jarigen is het meest gestegen: in 2018 had ruim 1 op de 3 betaald werk, in 2003 was dat nog 1 op de 10.

Vooral na 2015 nam de participatie van 65-jarigen toe. Dit heeft te maken met de AOW-leeftijd die stapsgewijs is verhoogd tot 66 jaar in 2018.

Andere artikelen