Mensen met zonnepanelen op hun huis kunnen tot 2021 de opbrengst blijven salderen met hun elektraverbruik.

Met de salderingsregeling mag je de energie die de zonnepanelen op je huis hebben opgewekt, wegstrepen tegen de energie die je hebt verbruikt. De regeling zou eigenlijk in 2020 stoppen, en vervangen worden door een terugleversubsidie voor huishoudens met zonnepanelen. Die blijkt echter iets complexer dan gedacht, en dat is dan ook de reden dat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat bekend heeft gemaakt dat de salderingsregeling weer een jaar verlengd wordt.

Ondertussen wordt er gekeken naar andere, minder complexe alternatieven dan een terugleversubsidie.

Andere artikelen