Door een daling van het pensioen en een stijging van de zorgkosten zag de helft van de ouderen het inkomen vorig jaar dalen met 100 euro per maand. Dit stelt seniorenorganisatie KBO op basis van een onderzoek onder 1.150 senioren met een gemiddelde leeftijd van 73 jaar.

Hogere kosten levensonderhoud

Naast de daling van het pensioen en de stijgende zorgkosten zagen ouderen het inkomen dalen door hogere uitgaven voor energie, medicijnen, wonen en boodschappen. Ouderen die huren, hoge zorgkosten hebben en een klein pensioen kunnen vaak geen financiële tegenvallers opvangen.

Aanvullend pensioen

De verschillen tussen ouderen zijn ook zichtbaar bij het aanvullend pensioen. Ruim negen op de tien ouderen in het onderzoek van KBO krijgen naast de AOW een aanvullend pensioen. Gemiddeld gaat het om een bedrag van 1.150 euro, maar een kwart krijgt minder dan 400 euro en 10 procent krijgt 2.500 euro of meer.

Eigen vermogen

Zes op de tien ouderen hebben eigen vermogen. Vier van de tien senioren bezitten minder dan 20.000 euro en de rijkste 10 procent heeft een eigen vermogen tussen de 200.000 en 1 miljoen euro.”

Andere artikelen