Van de laagopgeleide vrouwen is slechts een kwart economisch zelfstandig, terwijl dat van de hoogopgeleide vrouwen 71 procent is.

Helft vrouwen economisch zelfstandig

Gemiddeld is 54 procent van de Nederlandse vrouwen economisch zelfstandig. Dat constateert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in onderzoeksrapport Leren van verschillen. De laagopgeleide vrouw werkt veel minder. Ze krijgt bovendien eerder en vaker kinderen en lijkt volgens het onderzoek minder affiniteit te hebben met emancipatie. Bijna de helft van de vrouwen met een hbo-, wo-master of doctorstitel heeft een voltijdbaan, constateerde het SCP. Bij de vrouwen met een mbo-opleiding of lager geldt dit slechts voor 20 procent.

Nog grote verschillen bij laagopgeleiden

De economische zelfstandigheid van hoogopgeleide vrouwen komt in de buurt van de positie van mannen, maar tussen lager opgeleide mannen en dito vrouwen is het verschil erg groot.

Andere artikelen