Meer dan de helft van de studenten leent meer geld bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) dan nodig voor hun studie, zo blijkt uit onderzoek van het Nibud. Bijna de helft van deze groep leent meer om geld achter de hand te hebben voor na het afronden van de studie. Ook worden de lage rente bij DUO en het sparen voor de aankoop van een huis als reden genoemd.

Nieuw studiefinancieringsstelsel

Mede doordat huidige studenten onder het nieuwe studiefinancieringsstelsel vallen, waarbij de basisbeurs is afgeschaft en vervangen is door een lening, woont 56 procent van de eerste- en tweedejaars studenten nog thuis. In 2015 was dit nog 39 procent. Studenten zijn ook twee keer zoveel gaan lenen. Ook krijgen studenten vaker geld van hun ouders en zijn degenen die werken, meer uren gaan werken.

Schulden

Studenten zien het hebben van een studieschuld minder als een probleem, blijkt verder uit het onderzoek. In 2015 vond nog bijna 30 procent dit een financieel probleem, terwijl dit nu 12 procent is. 73 procent van de ondervraagde studenten heeft een studieschuld.

Sparen

De meeste studenten vinden het van belang om geld achter de hand te hebben. 65 procent van de ondervraagden spaart zelf, daarnaast sparen ook ouders voor 20 procent van de respondenten. Een op de tien studenten spaart niet.

Studenten sparen bijvoorbeeld om reserves na afloop van de studie te hebben, om hun eerste huis te financieren of om geld achter de hand te hebben na hun studie. Studenten sparen gemiddeld 146 euro per maand. Voor 39 procent van de studenten betaalt de ouders de studie. En 43 procent van de studenten heeft ouders die de zorgverzekering betalen.

Andere artikelen