Hoewel het aantal faillissementen de laatste jaren afnam, voorspelt kredietverzekeraar Euler Hermes dat het aantal failissementen in 2018 weer stijgt in Nederland. Dit komt met name door de Brexit.

Felle concurrentie

‘Verder hebben ondernemingen te maken met nieuwe felle concurrentie’, aldus Walter Toemen in een persbericht. Hij is risicodirecteur bij de verzekeraar. ‘Hierdoor is het moeilijk de winstmarges op peil te houden en zorgen tegenvallers meteen voor financiële problemen.’
In 2017 daalt het aantal faillissementen nog in Nederland en ook in Europa wordt voor dit jaar nog een daling verwacht. Daar staat tegenover dat de kans op grote faillissementen in Europa het grootst is. Het gaat dan met name om bedrijven die niet meegaan met de tijd en niet inspelen op online ontwikkelingen en groene energie. ‘In ons land verkeren hierdoor bijvoorbeeld de offshorebedrijven in zwaar weer.’

Wereldwijd meer faillissementen

Wereldwijd wordt wel een stijging van het aantal faillissementen verwacht. Vooral in Afrika, Zuid-Amerika en Azië zouden meer bedrijven het moeilijk krijgen, aldus de kredietverzekeraar.

Andere artikelen