Uitgebreid aanvraagformulier

U hebt aangeven dat u een financiering hebt en daarop wil besparen. Om een forse besparing te kunnen berekenen hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Vult u het formulier zo compleet mogelijk in, des te beter kunnen wij u helpen.

Eerste aanvrager

Voorletters*/Voorvoegsel/Achternaam*
Geboortedatum*
Postcode*/Huisnummer*/Toevoeging
Telefoonnummer*
E-mailadres*
Burgerlijke staat*

Inkomen

Aard van uw dienstverband*
Wat is uw beroep of uitkering?*
Datum in dienst/begindatum uitkering*
Wat is uw netto maandinkomen?*

Woning

Soort woning*
Wat zijn uw maandelijkse woonlasten?*

+ Partner

Is uw burgerlijke status NIET ongehuwd? Vul dan deze gegevens in van uw partner.

Lopende leningen?

Wat is het totaalbedrag van uw lopende leningen?
Ik geef toestemming om op basis van mijn gegevens een BKR-toetsing te doen.*

Vragen en velden met een * moeten worden ingevuld!