Met ingang van 2020 ontvangt een ex-partner in de meeste gevallen nog maar maximaal 5 jaar partneralimentatie. Een initiatiefwetsvoorstel van VVD en PvdA daarvoor is deze week ook door de Senaat aangenomen.

Voortaan hoeft aan een ex nog maar de helft van de periode van het huwelijk, met een maximum van 5 jaar, alimentatie te worden betaald. Wanneer de nieuwe wetgeving precies ingaat, moet nog bekend worden gemaakt: voorlopig is alleen ‘2020’ genoemd. Waarschijnlijk zal het gelden voor alle scheidingen die na 1 januari 2020 worden aangevraagd.

Er zijn twee wettelijke uitzonderingen. Als de gehuwden minstens 15 jaar getrouwd zijn en de alimentatiegerechtigde minder dan 10 jaar van de AOW-leeftijd afzit, dan heeft diegene recht op maximaal 10 jaar alimentatie. De eerstkomende 7 jaar hebben alle 50-plussers na een huwelijk van minimaal 15 jaar recht op 10 jaar alimentatie.

Als er kinderen onder de 12 in het spel zijn is de partneralimentatie maximaal 12 jaar, tot het jongste kind ook 12 wordt. Ook kunnen rechters rekening houden met schrijnende gevallen. De nieuwe regels zijn alleen van toepassing op nieuwe scheidingen. Lopende alimentatieverplichtingen blijven gelijk.

Andere artikelen