De waarschuwing ‘Let op! Geld lenen kost geld’ heeft geen direct effect op het gedrag en de houding van consumenten wanneer zij online een lening afsluiten. Dit blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), in samenwerking met het ministerie van Financiën.

Weinig invloed

AFM voerde een experiment uit in de online verkoopomgeving van een aanbieder van consumptief krediet. Hieruit bleek dat de waarschuwing geen effect heeft op hoe vaak consumenten op banners klikken, de wijze waarop zij zich oriënteren op de website en de keuzes die zij maken bij het aanvragen van een offerte. Ook kon geen invloed worden aangetoond op de attitude van consumenten ten aanzien van geld lenen, de voorgenomen handelswijze en de manier waarop consumenten kredietreclames ervaren.

Positieve bijeffecten

De kredietwaarschuwing heeft mogelijk wel positieve bijeffecten. De kredietwaarschuwing heeft mogelijk wel invloed op de sociale norm over lenen. Door de waarschuwing wordt er minder positief tegen lenen aangekeken. De waarschuwing draagt mogelijk ook bij aan de herkenbaarheid van krediet in een omgeving waar het niet direct duidelijk is dat het gaat om een lening. Er blijkt groot draagvlak onder consumenten voor de kredietwaarschuwing; 80 procent vindt het positief dat de overheid kredietverstrekkers verplicht om een kredietwaarschuwing op te nemen.

Waarschuwing heeft drie doelen

Kredietaanbieders zijn sinds 2009 verplicht om de waarschuwing ‘Let op! Geld lenen kost geld’ op te nemen in reclames voor consumptief krediet. De waarschuwing heeft drie doelen:
– De consument stimuleren zijn keuze beter te overdenken.
– Bewustwording bij de consument creëren door te attenderen op de gevolgen die verbonden zijn aan het krediet.
– Tegenwicht bieden aan het neergezette beeld in sommige kredietreclames dat lenen voor consumptieve uitgaven iets vanzelfsprekends is.

Rapport is tussenstap

De AFM adviseert de minister van Financiën om te bepalen of hij naast bewustwording andere, concrete gedragsdoelen nastreeft met de waarschuwing. Vervolgens kan worden onderzocht welke maatregelen – naast de kredietwaarschuwing – kunnen bijdragen aan de nieuw vastgestelde doelstellingen. De minister ziet het rapport als een waardevolle stap en heeft de aanbeveling overgenomen en gedeeld met de Tweede Kamer.

Andere artikelen