De uitgaven in de gezondheidszorg zijn vorig jaar met 3,1 procent gestegen: de sterkste toename sinds 2010.

De stijging betekent dat de uitgaven in de gezondsheidszorg in 2018 uitkwamen op 100 miljard euro. In totaal werd er in 2018 per persoon voor 5.805 euro aan zorg uitgegeven via de overheid, verzekeringen en eigen betalingen, schrijft het CBS. Een stijging van 140 euro in vergelijking met de uitgaven in 2017.

Verdeling uitgaven
De uitgaven aan aanbieders van kinderopvang stegen met 10,1 procent het meest: in totaal werd er voor 4,2 miljard euro uitgegeven aan aanbieders van een kinderopvang. Het aantal kinderen waarvoor ouders kinderopvangtoeslag krijgen, steeg in 2018 naar 790.000. Een stijging van 62.000 ten opzichte van 2017. De uitgaven voor maatschappelijke opvang daalden met 14,5 procent. Deze daling hing vooral samen met de lagere uitgaven voor opvang van asielzoekers. De uitgaven aan aanbieders van verpleging en verzorging stegen daarentegen wel: in 2018 werd er met een bedrag van 19 miljard euro 5,7 procent meer uitgegeven. Dat is volgens het CBS het gevolg van extra middelen voor het verbeteren van de zorg in verpleeghuizen.

Andere artikelen